Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 – dalej: RODO,

informujemy, że:

1) MED. PROPERTIES  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa KRS 0000594763, LAVINIA I Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna KRS 0000873423 oraz ARCHIMODE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna KRS 0000878544 współadministrują Twoimi danymi osobowymi – taką możliwość daje nam RODO. Jesteśmy współadministratorami zgodnie z przepisami tego rozporządzenia i wspólnie wypełniamy obowiązki wynikające z RODO, w szczególności wspólnie odpowiadamy za realizację Twoich uprawnień, w tym przekazywanie informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych..

2) Naszym wspólnym punktem kontaktowym w sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych jest adres mailowy info@restoria.pl

3) Twoje dane osobowe przetwarzamy w naszych wspólnych celach organizacji obsługi nieruchomości, sprzedaży produktów i usług oraz w celach marketingowych.

4) Kategorie danych osobowych, które Ciebie dotyczą, obejmują: imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adresy mailowe, numery identyfikacyjne, jeśli mieliśmy kontakt w związku z Twoim zgłoszeniem zainteresowania naszą ofertą najmu, możemy mieć także informacje o Twoim pracodawcy lub podmiocie który reprezentujesz.

4) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w szczególności dostarczające nam obsługi księgowej, prawnej, informatycznej, podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;

5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeśli ja wyrażałeś;

7) Posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście albo brak możliwości realizacji umowy lub usługi.

10) decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.